چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سیرک های ادواری محمد صنعتی

غریو بلند دکتر کدیور

یکشنبه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

منصوره ا.:
راستش را بخواهید من هنوز در شوک کتک کاری پرسنل محمد صنعتی و آرتونیان با سردستگی انوری هستم!
خیلی سریع ما را کشاندند گوشه سالن که پشت اش هم باز بود و هرآن هم ممکن بود یکی به پایین پرت شود و کشته شود و حتی مهلت دفاع از خود و فیلم برداری هم ندادند و دایم هم با دست هایشان برای موبایل هایمان ضربه می زدند به طوری که من وقتی خواستم موبایل ام را دربیاورم برای فیلم گرفتن یکی از آن ث پ ت های کوماندو به من حمله ور شد به طوری که دست هایم زخمی شد و من فقط مهلت داشتم موبایلم را داخل کیفم بیندازم!!
از سرعت عجیب و غریب و از برنامه ریزی حساب شده شان هنوز در شوک هستم!!
اما وقتی دکتر کدیور وارد لابی سالن شد، غریو بلند او همه را ساکت کرد:« فکر کردید می توانید اینجوری روانکاوی را به گند بکشید؟ مگر اینکه از روی جنازه من رد شود آن فارغ التحصیل دانشکده روانپزشکان دانشگاه انگلستان …»
پس از آن بود که همه آن مردان و زنان گوش به فرمان آرتونیان- انوری خودشان را عقب کشیدند و آرام شدند و البته هنوز دنبال موبایل های ما بودند و موسوی گفت « لطف کنید و موبایل هایتان را تحویل دهید» و خانم دکتر گفتند « موبابل هایمان را نمی دهیم شما اجازه چنین کاری ندارید»
باور کنید که هیچگاه در عمرم این فریاد دکتر کدیور را فراموش نخواهم کرد! کسی باید کرباشد که نشنود صدای حق یگانه او را!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=49044

  تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸، ساعت: ۱۴:۳۴