سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور

غم غریبی و غربت چو بر نمی تابم/ به شهر خود روم و شهریار خود باشم!

شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۳

دیدگاه خانم ز. ن. در مورد کاسبان روان

 
اینها قسمتی از صحبتهای گهر همایون پور در کنگره درگوشی است:

 

«Now, Let me take this opportunity to provide a short summary of the Freudian group of Tehran, where we do not have any official registration with the Iranian government, neither are
we able to offer our students and candidates any sort of certificates or diplomas, as we are not associated with any Iranian University.
We are also not recognized by any International associations officially. So how come we have about 150 members in Tehran and Mashhad, and a continuous and insistence desire for new
members to join?
Maybe it has to do with an internal sense of legitimacy of the group, after all is this not what we say about the position of the psychoanalyst that when all is said and done, it is an internal position one must find within oneself in order to become a psychoanalyst. In short the success of the group is about “Desire” for Psychoanalysis.»http://www.ipa.org.uk/IPA_Docs/2_Homayounpour_Tehran.pdf

 

اگه جایگاه روانکاو و مشروعیتش یه چیز درونیه، پس لطفاً بگویید چرا اینقدر دور و بر IPA می چرخید؟!
اگه قراره هر کس با رسیدن به یک چیز درونی که در درونش پیدا می کند، روانکاو شود، لطفاً دم و دستگاهتون رو جمع کنید و با «تله پاتی» روانکاو بودن را سرایت بدید به همه مردم ایران!!!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=7145

  تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۳، ساعت: 21:47