سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر مستعفی بهداشت

غیب می‌داند غیب!

شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۴

سمیه ر:

 
جالب نیست!
وزارت بهداشت اساسنامه ای را که هنوز منتشر نشده (مربوط به انجمن روانپزشکان) خوانده و به آن استناد می کند ولی اساسنامه انجمن فرویدی را که روی سایت قرار گرفته را نخوانده و درباره اش اظهار نظر موهوم می کند!*

 

درباره انجمن علمی روانپزشکان: “انجمن علمی روانپزشکان ایران انجمن علمی، با سابقه و تحت پوشش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بوده و و بر طبق اساسنامه در امور علمی، پژوهشی، فنی و تخصصی رشته مربوطه فعالیت می‌نماید…”

 

درباره انجمن فرویدی: ” سازمانهای مردم نهاد مصوب وزارت محترم کشور تشکل های غیر دولتی، غیر سیاسی و داوطلبانه هستند که اصولاً در امور حمایتی، خیریه، حفظ و ارتقاء محیط زیست، آگاهی و اطلاع رسانی به بیماران و مردم عادی فعالیت می نمایند. ”

 

*اشاره به مطلب” جوابیه‌ای بر پاسخ مفتضحانه وزارت بهداشت به نامه شکایت انجمن فرویدی”
https://freudianassociation.org/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=18646

  تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۴، ساعت: ۱۵:۴۸