پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، محیط زیست دلخراش ما

فاصله خیلی خیلی دور بعد از نوک دماغ!

سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶

افروز ر.:
جناب آقای رئیس جمهور، مگر به تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ فراخوان ندادید برای ارائه راهکارهای غلبه بر بحران آب؟ و مگر راهکار سایت انجمن فرویدی را ندیدید که به تاریخ ۱۶ فروردین ۹۵ نوشت: ” آیا هرگز در این کشور چاه نفتی غیرمجاز وجود داشته؟ این یک راهکار!”* حالا بعد از یک سال و نیم باید “بر سر گور آب” بنشینیم؟ واقعاً شما با راهکارها چه میکنید؟!!

* فراخوان رئیس جمهوری برای ارائه راهکارهای غلبه بر بحران آب/ آیا هرگز در این کشور چاه نفتی غیرمجاز وجود داشته؟ این یک راهکار!
https://freudianassociation.org/?p=20015

بر سر گور «آب» !
https://freudianassociation.org/?p=36982


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=37723

  تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۶، ساعت: ۱۵:۰۴