پنج شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:الیزابت رودینسکو و باند رجالگان اش، امیر عباس کشاورز – شبنم نوحه سرا – وحید شریعت -مهدی صابری-صابران، روانکاوی در انجمن فرویدی

فرانسوی های مخاطب عصمت ترک قشقائی

پنج شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۵

میهمان:
عصمت ترک قشقایی به فرانسوی ها بگوید شما خودتان متوجه چیزی که می یبینید و می دانید نیستید. فلذا من باید برایتان بگویم و شرح دهم…

“La psychanalyse n’est incontestablement pas assez développée en Iran. Pour l’instant, elle n’est pas structurée comme en France. “ *

Google translate

“Psychoanalysis is decidedly not sufficiently developed in Iran. For now, it is not structured as in France. ”

در حالیکه آنها خودشان می دانند:
“در نوامبر ۲۰۰۹ نیز ژک الن میلر در پاریس در سخنرانی افتتاحیه دانشگاه مردمی ژک لکان (Universite populaire Jacques Lacan (UPJL از تلاش‌های ۱۶ ساله دکتر کدیور برای ارتقا جایگاه روانکاوی در ایران و استفاده از تجربه دکتر کدیور برای دانشگاه مردمی ژک لکان تجلیل می کند و سخنرانی دکتر میترا کدیور در سی و هشتمین کنگره اکول لکان (اکول فرویدی پاریس) کف زدن ایستاده بیش از ۲۵۰۰ شرکت کننده را در پی دارد.” **

ما که از “استاد اعظم لژ روزبه”*** و فواد صابران، مهدی صابری- صابران، نادر آقاخانی، نادر برزین، گهر همایونپور، «ابن سینایی چون افشین اعتضادی؟!»****، رودینسکو و سوفی دومیژولا و… خبر داشتیم، ولی بالاخره یکی باید سطح شعور و درک مافیای روان را که داخل و خارج از ایران دارند جان می کنند تا روانکاوی واقعی را زخمی، حذف و از میدان به در کنند، به دنیا هم نشان می داد…

*هدف: مدفون کردن نام انجمن فرویدی (و البته ادامه لاف در غریبی
https://freudianassociation.org/?p=7209
** فروید «ما» چگونه به ایران آمد!
https://freudianassociation.org/?p=20615
*** دو استاد اعظم لژ روزبه که نادر آقاخانی با خارش و با مشمشه در محضرشان کسب «تشرف» کرده
https://freudianassociation.org/?p=12243
**** سمینار؟ در سال ۹۱؟ با حضور ابن سینائی چون افشین اعتضادی؟!
https://freudianassociation.org/?p=8748


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=29025

  تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۵، ساعت: ۲۱:۵۵