سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

«فرهنگستان»! کشور جهان سومی

سه شنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۴

زهرا م:

 
فرهنگ امروز!
جان صنعتی، ببخشید جان مجتهدی از دکتر مجتهدی معنی واژه «قهرمان» را بپرسید تا بفهمید که او عضو گروه روان شناسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=15633

  تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۴، ساعت: ۱۳:۵۶