پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد محل تحصیل گهر همایونپور، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

«فروپاشی هویت و فرهنگ و اخلاقیات» هدف اصلی کنگره جعلی صنعتی و شرکا

شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۴

مرجان م:

 
«…اگر برخی مدیران و مسئولان بخواهند طبق روال گذشته ادامه دهند بیشتر شاهد فروپاشی هویت و فرهنگ و اخلاقیات خواهیم بود که بنظرم می تواند بزرگترین تراژدی تاریخ بشر محسوب شود چون فرهنگ و تاریخ ایرانیان بیشتر از آنچه خود ایرانیان بدانند برای بشریت، اهمیت ویژه دارد…»
https://freudianassociation.org/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85/

 

این نظر ایران شناس ژاپنی مرا یاد کاری که صنعتی می کند ( و البته رسانه ها و برخی مراکز «فرهنگی» و سازمان نظام پزشکی و دانشگاه تهران و وزیر بهداشت و «دیگران» هم کمک حالش هستند) انداخت: تحقیر فرهنگ ایرانی و ایده آل نشان دادن فرهنگ غربی. «فروپاشی هویت و فرهنگ و اخلاقیات» همان هدفی نیست که پدرخوانده دنبال می کند؟ وقتی چیزهایی ناروا مثل خشونت را به فرهنگ ایرانی نسبت می دهد، وقتی «دو بار» با بیمارانش ازدواج کرده آنهم تحت لوای عنوان «روانکاو»!!!، وقتی آسمان و ریسمان را به هم می بافد برای اینکه بگوید «من هم بلدم» و در این «بافندگی» هزار دروغ به فرهنگ کشورمان می بندد، وقتی «گروه درمانی» می گذارد که ۷ سال آزگار «مریض» اش را در آن نگه می دارد که بدتر از معتادان به شیشه نمی تواند «افیون» گروه را «ترک» کند باز هم به اسم روانکاوی، و وقتی بی اخلاقی را حتی در کنگره جعلیش به نام روانکاوی و انتقال متقابل «تبلیغ» می کند! و در این تبلیغ به خوبی می داند که چه می کند!!!
و البته همه این کارها را با سوء استفاده از دو چیز انجام می دهد: فرهنگ ایرانی و روانکاوی. و همین نشان می دهد این دو سر راه رسیدن او به مطامع شخصیش هستند؛ وقتی که اصیل باشند.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=18153

  تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۴، ساعت: ۲۲:۵۲