سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

فقط مکثی کردم و نگاهم بر او خیره ماند

چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۵

پ.ز.ک.:
داشتم به بازپرس کیانی توصیح می دادم که سازمان جهانی روانکاوی تعیین کننده استانداردهای بین المللی روانکاوی است. ناگهان او به وسط جمله ام پرید و گفت: کی گفته؟! فقط مکثی کردم و نگاهم بر او خیره ماند.
جالب است که این بازپرس «دانشکده روانپزشکان دانشگاه انگلستان» را به رسمیت می شناسد.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24619

  تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۴:۰۶