پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:امیر عباس کشاورز – شبنم نوحه سرا – وحید شریعت -مهدی صابری-صابران، روانکاوی در انجمن فرویدی، سور مقصور کاسبان روان

فکر می کنید ابن سینای بعدی چه کسی باشد؟

دوشنبه ۰۸ تیر ۱۳۹۴

دیدگاه آقای امین درباره «مافیای روان»
من فکر می کردم در سازمان پزشکی قانونی «عقب ماندگی ذهنی» افشین اعتضادی درخور توجه است و درصد عقب ماندگی او بر مدیران و روسا محرز شده است. در سازمان پزشکی قانونی چه خبر است؟! این همه «ابن سینا»! بیخود نیست که هر روز شاهد تحول در سازمان پزشکی قانونی هستیم! اکنون در این سازمان از ابن سینای دیگر به نام صابری-صابران «مکتب روزبه» پرده برداری می شود. گویا میزان «عقب ماندگی ذهنی» صابری- صابران بیش از افشین در خور توجه است. زیرا او مدیر افشین است و یک پله به محور صنعتی -همایون پور نزدیک تر است؟
فکر می کنید ابن سینای بعدی چه کسی باشد؟


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=12217

  تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۴، ساعت: ۱۴:۵۷