چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، زباله گردی مهرداد افتخار و«هم آوا»یان، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی

فکر کنم صنعتی گلریزون لازم داره!

سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵

زهرا نوعی:
طلب استمداد از همکاران!!!

https://freudianassociation.org/%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-2/

فکر کنم صنعتی گلریزون لازم داره!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=28270

  تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۵، ساعت: ۰۱:۳۴