چمدان : پس‌از ماهنامه فرانسوی ژئوهیستوری اکنون نوبت به هفته‌نامه فرانسوی لو پوآن رسیده است که در پرونده جلدش تاریخ ایران را مرور کند. در این شماره، لو پوآن با تیتر «از کوروش کبیر تا ایران امروز؛ ایران تاریخی- داریوش، پرسپولیس، زرتشت، شیعه، اصفهان… بیداری تمدنی خارق‌العاده» پرونده‌ای از آغاز امپراتوری هخامنشیان تا ایران امروز را بررسی می‌کند.