پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

فی النفسه صلاحیت این دادسرا زیر سوال می رود

یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۵

م ز گ:
علی رغم اینکه بارها و بارها تکرار شده است که انجمن فرویدی یک سازمان مردم نهاد است که از وزارت محترم کشور جمهوری اسلامی ایران مجوز فعالیت خود را در موضوع «فرهنگی» کسب نموده و طبق اساسنامه انجمن (در سایت انجمن قابل رویت است) هیچگونه فعالیت درمانی ندارد. بنابراین انجمن ارتباطی با بهداشت و درمان ندارد. اما می بینیم که وزارت بهداشت و دادسرای ویژه جرایم پزشکی و بهداشتی جمعاً سه بار حکم بازرسی دفتر «انجمن فرویدی» را صادر کرده است:
۲۸ آذرماه ۱۳۹۴
۱۹ اسفند ۱۳۹۴
۲۵ خرداد ۱۳۹۵
علی رغم این توضیحات فی النفسه صلاحیت این دادسرا زیر سوال می رود که با چه مجوزی حکم بازرسی انجمن را داده اند؟ اصلا انجمن فرویدی چه جرمی را مرتکب شده که حکم بازرسی آن صادر شده است؟ چرا حقوق شهروندی در بازرسی دفتر انجمن نادیده گرفته شد؟
مگر نه این است که وقتی از حکم بازرسی صحبت می شود باید ازقوانین و ضابطه آن نیز صحبت کرد. این قوانین در بازرسی انجمن نقض شد. به بهانه بازرسی دفتر مراجعان مرکز روانکاوی آفریقا به سرقت رفت(تعرض به اموال انجمن بدون ضبط قضایی و استفاده شخصی از آن).
به علاوه اینطور نیست که هر وقت و هر بار که خواسته شد تفتیش از محل صورت بگیرد. «در مجوز قضایی حتما باید علت و تعداد دفعات بازرسی محل قید شود»*. اما در حکم بازپرسی انجمن فرویدی به علت و تعداد دفعات بازرسی اصلا اشاره نشد و حتی از ارائه کپی حکم هم سرباز زدند.
* http://www.zebhi.ir/print.php?ToDo=ShowArticles&AID=65260


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24354

  تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۵:۳۸