یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه

قانون تبدیل بروج به ماههای فارسی از نوروز ۱۳۰۴ شمسی

 

قانون تبدیل بُرج به ماه
‌قانون تبدیل بروج
به ماه‌های فارسی از نوروز ۱۳۰۴ شمسی
‌مصوب شب ۱۱ فروردین ماه ۱۳۰۴ شمسی
‌ماده اول – مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که از نوروز (۱۳۰۴) تاریخ رسمی سالیانه
مملکت به ترتیب ذیل معمول گردد و دولت مکلف‌است که در تمام دوایر دولتی اجرا
نماید:
‌الف – مبدأ تاریخ: سال هجرت حضرت خاتم‌النبیین محمدبن‌عبدالله صلوات الله علیه از
مکه معظمه به مدینه طیبه.
ب – آغاز سال: روز اول بهار.
ج – سال: کماکان شمسی حقیقی.
‌د – اسامی و عده ایام ماه‌ها:
۱ – فروردین ۳۱ روز ۷ – مهر ۳۰ روز
۲ – اردیبهشت ۳۱ روز * ۸ – آبان ۳۰ روز
۳ – خرداد ۳۱ روز * ۹ – آذر ۳۰ روز
۴ – تیر ۳۱ روز * ۱۰ – دی ۳۰ روز
۵ – ** امرداد == * ۱۱ – بهمن ۳۰ روز
۶ – شهریور ۳۱ روز * ۱۲ – اسفند ۲۹ روز
‌تبصره – در سنین کبیسه اسفند ۳۰ روز خواهد بود.

 

منبع: مرکز مطالعات خلیج فارس


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=52142

  تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹، ساعت: ۱۳:۴۴