چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

قحط الرجال و النساء !

جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶

زهرا نوعی:
خر روحانی از پل گذشت!/ راستی چرا از مدرک تحصیلی محمد شریعتمداری با ۱۰۰۰ سال سابقه وزارت صحبتی نشده؟!!
https://freudianassociation.org/%d8%ae%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d9%84-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c-%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%af%d8%b1%da%a9-%d8%aa/

تو ایران اینطوریه که مدیران هیچ وقت از قدرت کنار نمی روند بلکه از سازمانی به سازمان دیگر منتقل می شوند؛ قانون بقای ماده و انرژی!
و همه جور تخصصی هم دارند همه فن حریف هستند؛ برای مثال همین خانم ابتکار چندین و چند سال متخصص در حوزه محیط زیست بودند و چون خیلی در این حوزه گل کاشتند! به معاونت زنان منصوب شدند که همان بلا را سر مسائل زنان بیاورند!

https://freudianassociation.org/%d9%88%d9%82%d8%aa%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d8%b3%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8/

راستش باید بگویم به عقب برمی گردیم جناب آقای رئیس جمهور!
و راستش از خودم می پرسم باید به کل از رأی دادن پشیمان باشم یا نه؟!

 

 

 

جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶

فاطمه س.:
خر روحانی از پل گذشت!/ راستی چرا از مدرک تحصیلی محمد شریعتمداری با ۱۰۰۰ سال سابقه وزارت صحبتی نشده؟!!

https://freudianassociation.org/%d8%ae%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d9%84-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c-%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%af%d8%b1%da%a9-%d8%aa/

واقعاْ ممنون جناب رئیس جمهور!
معنی جوان گرایی را هم فهمیدیم!
اکثر این رجال از دهه سوم زندگی شان به صورت نان استاپ به مدیریت* در این کشور مشغول بوده اند و من و هم نسلانم اکنون هم در دهه چهارم زندگی هنوز از داشتن یک شغل محرومیم!

* بهتر است بگویم به تخریب


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=36995

  تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ساعت: ۱۵:۲۰