چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:سور مقصور کاسبان روان

قسمت بیست و نهم

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۳

دیدگاه خانم/آقای ل. ه. در مورد «کنگره خواری»
خانم روانکاو ماریا مرادی لطفا هرچه سریع تر خودتان را به اولین اورژانس روان پزشکی معرفی کنید.

 

 

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۳

دیدگاه آقای کامران در مورد «کنگره خواری»
خاک بر سر آن رواکاویی که احمق های دیوانه ای چون شما نماینده اش هستید. نشان دادید وقت آن رسیده که شما ها را دسته جمعی به همراه آن استاد دیوانه تان در همان تیمارستانی که از آن درمان نشده مرخص شد مجدد بستری کنند.

 

 

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۳

دیدگاه خانم/آقای ن. م. در مورد «کنگره خواری»
چطور نظرات مخالف “مادر خوانده چانه درازتان” را حذف می کنید؟

 

 

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۳

دیدگاه خانم زهرا م. در مورد «کنگره خواری»
خلاصه ای از محتوای علمی که در هفته روانکاوی (!) توسط روانکاوان کنگره خوار ارائه شد، به شرح زیر است:
لا لالایی گل لالا
مهتاب اومده بالا
موقع خوابه حالا
لالالایی گل نی نی
خوابهای خوش ببینی
روی ابرا بشینی
لای لا لا لای
لالالا لای لالالایی
لالالالا،گل فندق
ننه ت اومد سر صندوق
لالالالا، گل گردو
بابات رفته توی اردو
لالالالا، گل پسته
بابات رفته کمر بسته
لالالالا، گل سوسن
بابات اومد، چشام روشن
لالالا لای لالالایی
لالالا لای لالالایی

 

 

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۳

دیدگاه خانم خ. ف. در مورد «کنگره خواری»
برای یک لحظه روانپزشک شدم!!!!! باورتان می شود این جمله یک روانپزشک به نام دکتر بابک روشنایی که رزومه معتبری دارد، در انجمن روانپزشکان بود. آنوقت می گویید «مگر روانپزشکی چه خلائی دارد که روانپزشکان به روانپزشک بودن خالی راضی نمی شوند». برای او که لحظه وحشتناکی بود،کم مانده بود که عذرخواهی کند.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=8112

  تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۳، ساعت: ۱۵:۵۴