چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:سور مقصور کاسبان روان

قسمت سیزدهم

یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳

دیدگاه خانم آزاده در مورد «کنگره خواری»

 
در پاسخ خانم افروز باید عرض کنم که محمد صنعتی خودش از خدا می خواست که کنگره جعلی اش را به «دلایل فنی کنسل کند» ولی خب «افه» مهمانان – یا بهتر است بگویم مهمانک های – موبور مانع می شد.

 

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۳

سپاس از دیدگاه خانم آزاده
انجمن فرویدی

 

 

یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳

دیدگاه آقای ناصر در مورد «کنگره خواری»

 
از کامنت ها متوجه شدم که آقای جلالی ندوشن فکر کرده «کمیته اجرایی» همان اجرای احکام قوه قضاییه است. برادر من کمیته اجرایی یعنی اینکه حواست باشد که نوشابه به اندازه کافی باشد – قند کم نیاید – لیوان های یک بار مصرف دو بار مصرف نشوند و…

 

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۳

سپاس از دیدگاه آقای ناصر
انجمن فرویدی

 

 

یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳

دیدگاه آقای وحید در مورد «کنگره خواری»

 
طرف ۳۰ سال است که آرزوی کنگره روانکاوی داشته در حالی که حتی روانپزشک بودنش هم پا در هوا است. زهی وقاحت!

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۳

 

سپاس از دیدگاه آقای وحید
انجمن فرویدی

 

 

یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳

دیدگاه آقای جهانگیر در مورد «کنگره خواری»

 
وقتی که اسم مهدیه معین به عنوان روانکاو ذکر می شود بلافاصله این فکر به ذهن می رسد که از «روانکاو» بودن محمد صنعتی همین بس که با آنالیزان خود ازدواج می کند.

 

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۳

سپاس از دیدگاه آقای جهانگیر
انجمن فرویدی

 

 

یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳

دیدگاه خانم نوشین در مورد «کنگره خواری»

 
یکی نیست به این بابک روشنایی مقدم بگوید که آن کسی که در سایه اش شیر شده ای مدرکش را از «England دست راست درب سوم» گرفته. البته ضرب المثلش به گونه دیگری است ولی فکر کردم ممکن است به نظر توهین بیاید و چاپش نکنند.

 

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۳

سپاس از دیدگاه خانم نوشین
انجمن فرویدی


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=7000

  تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۳، ساعت: ۱۴:۲۰