چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:سور مقصور کاسبان روان

قسمت پانزدهم

یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳

دیدگاه آقای دانیال در مورد «کنگره خواری»

 
هیچ توجه کردید که چرت کنگره روها را «فرویدی ها» پاره کردند؟

 

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۳

سپاس از دیدگاه آقای دانیال
انجمن فرویدی

 

 

یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳

دیدگاه آقای میثم در مورد «کنگره خواری»

 
یکی از عللی که باعث شد به دنبال سخنرانی صنعتی جلسه پرسش و پاسخ نباشد این است که کسی متوجه نشود که او انگلیسی بلد نیست.

 

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۳

سپاس از دیدگاه آقای میثم
انجمن فرویدی

 

یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳

دیدگاه خانم مریم در مورد «کنگره خواری»

 
فکر می کنم اگر آقای بابک روشنایی مقدم کوچکترین امیدی داشت که بتواند دومین روانکاو ایران شود این چنین گارد نمی گرفت. اما افسوس شاگردان دکتر کدیور از او خیلی جلوترند.

 

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۳

سپاس از دیدگاه خانم مریم
انجمن فرویدی

 

 

یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳

دیدگاه خانم ترانه در مورد «کنگره خواری»

 
در مورد خانم الهه ساگارت با خودم فکر می کنم که چطور ممکن است آدمی با یک چنین چنته خالی از امریکا بکوب بکوب پا شود بیاید ایران! بیشتر از اینکه برای روانکاوی نگران باشم نگران محیط زیست هستم. می دانید یک هواپیما از آمریکا تا ایران چقدر سوخت مصرف می کند؟

 

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۳

سپاس از دیدگاه خانم ترانه
انجمن فرویدی

 

یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳

دیدگاه خانم زهرا م. در مورد «کنگره خواری»

 
یکی از مدعوین افتخاری نخستین کنگره روانکاوی دکتر گلن موبری بود. ایشان در سخنرانی خود به معرفی بیمارش پرداخت. دکتر موبری گفت که ۱۴ سال بیمار خود را تحت روان درمانی حمایتی قرار داده، اما وقتی بهبودی حاصل نشده به روانکاوی بیمار خود مبادرت ورزیده است. او ذکر کرد که یکی از چالش انگیزترین تجربه زندگی وی انجام روانکاوی بیمار بوده است. در جریان روانکاوی بیمارش حالت های جسمانی بسیار بدی مانند میگرن و… را تجربه کرده است. آقای دکتر موبری بیش از ۱۴ سال است که به درمان این خانم مشغول است و هم اکنون نمی داند سر انجام بیمارش چه خواهد شد و در آینده چه اتفاقی می افتد؟ آیا منظور از چفت و بست شدن درمانگر یا روانکاو با بیمار همین است؟ به نظرشما آنها در آینده طلاق خواهند گرفت یا همچنان زوج خوشبختی باقی خواهند بود؟

 

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۳

سپاس از دیدگاه خانم زهرا م.
انجمن فرویدی


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=7004

  تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۳، ساعت: ۱۴:۰۳