پنج شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی

قصه شنگول و منگول را هرچه بگویی باز هم نامکرر است

سه شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۴

سوری:
راستی یه پیشنهاد دارم به مجلات وزین!!! فرهنگی!!! از جمله مجله وزین! «فرهنگ امروز»، چطوره یه فصلی درست کنید به اسم «پدیدار شناسی موضوعی محمد صنعتی»!
اینطوری می تونید «آپ تو دیت» اش هم بکنید، چونکه قصه شنگول و منگول را هرچه بگویی باز هم نامکرر است و آخرش هم به گرگ بد گنده می رسد!
– سال ۷۲: «روانکاوی منهای فروید!»* در آنزمان می شد هرچه گفت به نام روانکاوی، کسی به کسی نبود و بیش از ۲۰ سال پیش از این تاریخ بود؛
– سال ۸۲: ««من فرویدی نیستم بلکه با رویکرد رابطه با ابژه کار می‌کنم.»!**
– محمد صنعتی بعد از دگرگونی: از همین سخنرانی بود که احساس ناامنی[۱] صنعتی آغاز شد/ راستی رفعتیان از کی استخدام شد؟***
– عروج سامان توکلی به عرش سرزمین موعود با کمک خود محمد صنعتی؛ سال ۹۲: فروید بیار معرکه!****
– قبل از کنگره ی خواری :سال ۹۳؛ فارغ التحصیل «دانشکده پزشکی دانشگاه انگلستان»!!
– در حین کنگره ی خواری: «من روانکاو»!! فریاد عضو انجمن فرویدی: « شما روانکاو نیستید». محمد صنعتی: « من احمق»!!!
آه زیباترین بخش داستان همین است؛ «من احمق»!!
– بعد از کنگره ی خواری: محمد صنعتی دربه در به دنبال شناسایی مجلات و روزنامه های گمنام….
و این داستان ادامه دارد!!

 

* https://freudianassociation.org/%D8%B3%D8%A7%D9%84-72-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF/

** https://freudianassociation.org/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DA%AF%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88/

*** https://freudianassociation.org/%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%DB%B1-%D8%B5/
****منبع شماره ۲


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=17733

  تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۴، ساعت: ۱۷:۵۴