دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، محیط زیست دلخراش ما

لاک پشت ها برگشتند

 

تعدادی از جوانان هند به همراه توریستهادر ۸۵ هفته ۵ هزارتن زباله از سواحل بمبئی جمع کردند. بعد از این کار لاک پشتها بعد از سالها به ساحل بازگشتندو تخم گذاری کردند

 

منبع: @zhuanchannel


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=40595

  تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۷، ساعت: ۰۹:۰۳