جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

لذت ندارد ایرانی بودن؟!

چهارشنبه ۰۹ آبان ۱۳۹۷

سوده ر.:
کوروش بزرگ: “و آنگاه که سربازانِ بسیارِ من دوستانه اندر بابل گام برمی‌داشتند، من نگذاشتم کسی در جایی در تمامیِ سرزمینِ سومر و اکدترساننده باشد.”*
سعدی علیه الرحمه: “اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی/ درآورند غلامان او درخت از بیخ”
لذت ندارد ایرانی بودن؟!

*چرا هفتمِ آبان‌ روزِ کوروش است؟
https://freudianassociation.org/?p=43018


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=43937

  تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۷، ساعت: ۱۶:۰۶