پنج شنبه ۶ آبان ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:پشت «نقاب» انستیتو! روانکاوی!! تهران: مرکز مشاوره مرادی-مینا با مجوز از بهزیستی!!!، روانکاوی در انجمن فرویدی

لقمه هر مرغکی انجیر نیست

شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۴

گرگلی سارسعدلوبچاقچی:

 
بسم الله الرحمن الرحیم
باسلام وادب
چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند!:
مطالبی از برنامه نقاب (شبکه مستند)خوندم که در آن عده ائی بی اطلاع و کم اطلاع ،خود را به دروغ روانکاو معرفی میکنند!
و اما نظر این شاگرد:
کسانیکه نقاب عوام فریبی زده واز نقاب حرف می زنند!
کسسانیکه ویترینی از عقده هاهستند!و در دایره ی خودنمائی ،خودستائی وخودمحوری دور باطل می زنند!«عشق داند که دراین دایره سرگردانند!».
حافظ:
بر در میخانه رفتن کار یکرنگان بود
خودفروشان رابه کوی می فروشان راه نیست!
مولوی:
«فرق میان آنکه درویشست بخدا وتشنه خدا ومیان آنکه درویشست از خدا وتشنه غیر خداست.»
…فقر لقمه دارد او نی فقر حق
پیش نقش مرده ای کم نه طبق
ماهی خاکی بود درویش نان
شکل ماهی لیک از دریا رمان
مرغ خانه است اونه سیمرغ هوا
لوت نوشد او ننوشد از خدا
عاشق حق است او بهر نوال
نیست عاشق حسن جمال
…برسماع راست هرکس چیر نیست
لقمه هر مرغکی انجیر نیست
آیه ۸۴سوره کهف:
بگو هر کسی بر شاکله سجیت خود عمل مینماید.

 
با سپاس
گرگلی سارسعدلو بچاقچی
از کویرسیرجان(استان کرمان)
۲۶ددیماه۱۳۹۴


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=18191

  تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۴، ساعت: ۲۳:۵۷