دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه

لوموند: ملت ایران در رفراندم خود به سه برابر شدن سهمشان از یارانه نه گفتند/ این کشور هلند، سوئیس یا نروژ نبود … کشوری در میان جنگ خاور میانه بود

سه شنبه ۰۹ خرداد ۱۳۹۶

سوده ص:
قابل توجه کاسه لیس های مخالفین نظام جمهوری اسلامی، همان هایی که با خاله زنک بازی این ور و آن ور از ایران و ایرانی بد گویی می کنن تا یک لالَنگ (۱) از سفرۀ دشمنان ایران به کف آرند و به خفّت بخورند!
اظهارات برژینسکی و برخی دشمنان درباره ایران:
روزنامه اطلاعات-یکشنبه ۷خرداد۹۶- عنوان خبر:«برژینسکی» درگذشت
… برژینسکی اندکی قبل از مرگ در مصاحبه با نشریه «فارین پالیسی» در خصوص ایران گفته بود: «اصولا من ایران را کشوری اصیل می دانم که در اغلب کشورهای دیگر خاورمیانه شما چنین چیزی را نمی‌بینید. در ایران انسجام واقعی وجود دارد. ایران کشوری با هویتی معتبر و با دولتی مستحکم است و فقط کشور مصر کمی شبیه ایران است».
منبع:
http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2017\05\05-27\22-32-00.htm&storytitle=%AB%C8%D1%8E%ED%E4%D3%DF%ED%BB%20%CF%D1%90%D0%D4%CA

تحلیل «نشنال اینترست» از سفر ترامپ به عربستان سعودی در سایت خبری صاحب خبر به نقل از مشرق:
عنوان :مضحکه‌ همزمانی سفر ترامپ به سعودی با انتخابات دموکراتیک ایران/ ترامپ شعار «اول، امریکا» را لگدمال کرد
منبع:
http://sahebkhabar.ir/news/19517336/%D9%85%D8%B6%D8%AD%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
خبرگزاری لوموند فرانسه درباره انتخابات ایران گزارش داد:
… ملت ایران در رفراندم خود به سه برابر شدن سهمشان از یارانه نه گفتند. … این کشور هلند، سوئیس یا نروژ نبود … کشوری در میان جنگ خاور میانه بود.
منابع:
http://www.19dey.com/magazin/rollcontent/140622_%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84__%D9%84%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF__%D8%A7%D8%B2_%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
http://www.bartarinha.ir/fa/news/535852/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%84%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
نتیجه همراهی با دشمنان ملت ایران:
«آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان، پس از سفر مناقشه‌برانگیز دونالد ترامپ رییس‌جمهور آمریکا به قاره سبز گفت: اروپا باید سرنوشت‌اش را خود در دست گیرد.
منبع:
http://sahebkhabar.ir/news/19654582/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%87%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9

(۱) لالنگ: زله و آن طعامی است که مردم فرومایه از مهمانی هابردارند و نان پاره های گدائی را نیز گویند (لغت نامه آنلاین دهخدا).


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=36484

  تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۶، ساعت: ۱۶:۲۱