شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

لیک چون ره بس دراز و دور بود

جمعه ۲۵ فروردین ۱۳۹۶

میهمان:
حکایت سیمرغ
ابتدای کار سیمرغ ای عجب
جلوه‌گر بگذشت بر چین نیم شب
در میان چین فتاد از وی پری
لاجرم پر شور شد هر کشوری
هر کسی نقشی از آن پر برگرفت
هر که دید آن نقش کاری درگرفت
آن پر اکنون در نگارستان چین‌ست
اطلبو العلم و لو بالصین ازین‌ست
گر نگشتی نقش پر او عیان
این همه غوغا نبودی در جهان
این همه آثار صنع از فر اوست
جمله انمودار نقش پر اوست
چون نه سر پیداست وصفش را نه بن
نیست لایق بیش از این گفتن سخن
هر که اکنون از شما مرد رهید
سر به راه آرید و پا اندر نهید
جملهٔ مرغان شدند آن جایگاه
بی‌قرار از عزت آن پادشاه
شوق او در جان ایشان کار کرد
هر یکی بی صبری بسیار کرد
عزم ره کردند و در پیش آمدند
عاشق او دشمن خویش آمدند
لیک چون ره بس دراز و دور بود
هرکسی از رفتنش رنجور بود
گرچه ره را بود هر یک کارساز
هر یکی عذری دگر گفتند باز*

۲۵ فروردین روز بزرگداشت عطار نیشابوری گرامی باد.
با آرزوی عاقبت به خیری
* منطق الطیر
http://ganjoor.net/attar/manteghotteyr/30morgh/sh1


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=35239

  تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۶، ساعت: ۱۸:۲۲