دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:پشت «نقاب» انستیتو! روانکاوی!! تهران: مرکز مشاوره مرادی-مینا با مجوز از بهزیستی!!!، روانکاوی در انجمن فرویدی، سور مقصور کاسبان روان

مایه ی خونه شاگردی

یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵

م.م:
«علم بدون اخلاق مایه تباهی است»*
پورعلی بابا و جعفری نژاد، تازه علم بدون اخلاق مایه تباهیست. دستبرد زدن به علم مایه چیست؟ به نظرتان بالاتر از تباهی هم داریم؟

*
https://freudianassociation.org/?p=28914

 


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=30034

  تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۵، ساعت: ۱۸:۲۵