جمعه ۰۴ خرداد ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی

ما در خانه صنعتی را داریم

یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶

ایرانی:
بعد از این حمله تروریستی، در تلگرام دیدم که آقای جمشید مشایخی صحبتی کردند در این رابطه و این شعر زیر عکسون بود:
ای آن که به آیین عجم خرده گرفتی// نوروز همان پاسخ دندان شکن ماست
شعر کامل این است:
تاریخ شما شرح بر انداختن ماست // این کهنه کتابی است که جلدش کفن ماست
این گربه ی کز کرده ی چسبیده به دیوار// ته مانده ای از بیشه ی شیر وطن ماست
بی پرده بگوییم که در پرده نگنجیم// عریانی ما پاکترین پیرهن ماست
چیزی که نداریم به تاراج شما رفت// آن چیز که مانده است همان فوت و فن ماست
سرسختی فردوسی و سرمستی حافظ// آن لشکر پنهان شده در خویشتن ماست
معشوق غزل جلوه ای از روح حماسه است// سهراب همان سرو چمان چمن ماست
ای آن که به آیین عجم خرده گرفتی// نوروز همان پاسخ دندان شکن ماست
ما زنده بر آنیم که آرام نگیریم// این آیه ی کوتاه ، تمام سخن ماست
سروده ی : حسن قریبی [۱]
در وبسایت ایرانچهر آمده:
“شعر زیر سروده ای از حسن قریبی است در پاسخ به ابن قطیبه ی دینوری، از عالمان و مذهبیون جبری مسلک قرن سوم هجری که نویسنده ی کتاب « تاریخ الخلفا » ، و از هواداران برتری عرب بر عجم بوده است” .[۲]

این فقط اعراب همسایه نیستند که از درد به خود می پیچند، ما در خانه صنعتی را داریم!

۱ و ۲: http://iranchehr.com/?p=7188


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=36578

  تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ساعت: ۲۳:۱۸