یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی، کمپین اطلاع رسانی «فروید در ایران»، مافياي روان، وزارت بهداشت

ما «روی دست» کلانتری – دادسرا و بازپرس جرائم پزشکی- پلیس امنیت اخلاقی وزرا – وزارت بهداشت و مافیای روان ماندیم!

چهارشنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۵

سوده ر.:
معنی واقعی “روی دست کسی ماندن” را در روز سه شنبه ۲۵ خرداد درک کردم.

ما روی دست کلانتری ای که با طناب زهرا عزیز محمدی در چاه رفت ماندیم،
ما روی دست دادسرا و بازپرس ماندیم،
ما روی دست تمام آن کسانی که ما را کتک زدند، در بازداشتگاه دادسرای جرائم پزشکی انداختند، به ما دستبند زدند و به وحشیانه ترین صورت در ماشین ون انتقال “مجرمین” انداختند ماندیم،
ما روی دست پلیس امنیت اخلاقی وزرا ماندیم،

ما روی دست مافیای روان ماندیم با همین یک سوال:

“آقای صنعتی! دانشکده روانپزشکان دانشگاه انگلستان کجاست؟”

و ما باری هستیم که آنها نخواهند توانست بر زمین بگذارند!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=22869

  تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۹:۱۹