یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادسرای جرایم پزشکی، روانکاوی در انجمن فرویدی

متافور «خرد کردن گردن» که دیگر «متافور» نبود !

شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶

ا. روشن:
همان مرد با پیراهن سرمه ای و چهارخانه قرمز، وقتی دکتر کدیور روی زمین افتاده بودند، پایش را زیر گردن ایشان گذاشته بود!! تصویر وحشتناکی بود که هرگز از ذهنم پاک نخواهد شد! کوچکترین حرکت او می توانست باعث ضایعه ای برای “مایه فخر ایران” باشد…


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=39630

  تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ساعت: ۱۲:۵۹