دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی، کامران منش طرار، وزارت بهداشت

متشکریم!

شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۵

م.ح:
متشکریم!
جا دارد از معاونت محترم بهداشت و درمان؛ آقای دکتر کامران منش، دادستان محترم تخلفات پزشکی و بازپرس گرامی، ماموران نیروی انتظامی و حراست و کلیه دست اندر کاران وقایع سه شنبه ۲۵ خرداد، نهایت سپاسگزاری خود را اعلام نمایم؛ زیرا در ذهن افراد خانواده، بستگان، دوستان و اطرافیان آنچنان تغییری ایجاد کرده اند که نه تنها دیگر مانعی برای فعالیت ما در انجمن فرویدی نیستند و حتی کنار کشیدن در این شرایط را «خیانت»، «غیر انسانی» و «غیر اخلاقی» می دانند که فعالیت توییتری ما را نیز دنبال و در آن مشارکت می کنند!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=23697

  تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۵، ساعت: 14:59