یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خودکشی» + صادق هدایت، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، مافياي روان

مخوف کده روزبه و «حامد داننده» هایش

سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶

م.ح:
مطالب «حامد داننده»۱ و «باز هم درباره حامد داننده»۲ را برای چندمین بار مطالعه می کنم و خاطرات پیش از انقلاب بیمارستان روزبه در ذهنم جریان دارد و زمزمه های پرستار این بیمارستان که «اینجا چند نفر دانشجوی فعال سیاسی داریم که اصلا بیمار نیستند و به آنها شوک داده می شود»۳
شنیدن گفته های آن پرستار در آن زمان با اینکه ترسناک بود اما انگیزه های آن عمل مخوف اصلا دور از ذهن نبود، اما این مطالب؛ مفقود شدن حداقل ۳ نفر در بیمارستان روزبه…!
نام حامد داننده را در فیسبوک جستجو می کنم! صفحه ای را پیدا می کنم۴ که آخرین پست آن تاریخ ۷ دسامبر ۲۰۱۴ را دارد؛ یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۳!!
مطالب دیگری به ذهنم می آید…. استاد اعظم گرند لژ روزبه۵ Psycho-espionage6 و Psychological warfare7!!!!! 48000 سند گمشده ای که به اسراییل فروخته شده۸ و……

اگر هدف تبدیل ایرانیان به «بردگان همیشه بدهکار» باشد انگیزه مشخص نمی شود؟! آیا بهترین راه تبدیل یک ملت به «بردگان همیشه بدهکار» نفوذ در روح و روان آنان نیست؟! یعنی قصد شوم مافیای روان؟ آیا هنوز هم انگیزه آنچه بر سر حامد داننده آمده می تواند دور از دهن باشد یا برعکس، اتفاقا نقشه شوم کاملا حساب شده ای است؟!

۱- https://freudianassociation.org/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87/
۲- https://freudianassociation.org/%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87/
۳- https://freudianassociation.org/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%87/
۴- https://www.facebook.com/hamed.danandeh?fref=ts
۵- https://freudianassociation.org/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%84%DA%98-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87/
۶- https://freudianassociation.org/psycho-espionage/
۷- https://freudianassociation.org/psychological-warfare/
۸- https://freudianassociation.org/%d9%86%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%85-%da%af%d9%85-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%84-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%ae%d8%aa/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=37727

  تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۶، ساعت: 15:06