یکشنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه

«مردانگی» از کیسه بیت المال

سه شنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۶

م. ح:
روحانی در مناظره سوم:*
«مجبورم به مردم اعلام کنم که اگر پرونده سال ۸۴ آقای قالیباف که دست من بود و نگذاشتم منتشر شود و دعوا کردم در دبیرخانه که نباید کسی متوجه آن شود و اگر آن مردانگی را نکرده بودم الان اینجا ننشسته بود»!!
آقای روحانی!!
شما پیرو پیامبری هستید که می فرماید «الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم» و پیرو امامی که می گوید «بیت المال را برخواهم گرداند حتی اگر کابین زنانتان کرده باشید»؟!
مردانگی کنید و «حرمت کلمات» را حفظ کنید!

* http://www.bartarinha.ir/fa/news/530311/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7-%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=36482

  تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۶، ساعت: ۱۶:۱۹