پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر مستعفی بهداشت

مردم را به فقر بکشانیم تا مزرعه ارزان قیمت اعضای بدن داشته باشیم

چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷

افروز ر.:
وزیر بهداشت: مردم حاضرند ما برای دو سال طول عمر یک میلیارد تومان هزینه کنیم؟ [۱]
عوضش ۵۰ میلیارد وثیقه برای آزادی حسین فریدون “ارزش” دارد.
یاد آن جملات بهداشت السلطنه می افتم که می گفت “کلیه فروشی و برچسب های تبلیغاتی فروش اعضا بدن در شهر ناراحت کننده است اما چه می‌شود کرد؟ ما از یکسو با ٢۵ هزار نفر مواجهه هستیم که جانشان در معرض مرگ قرار دارد و از سویی دیگر افرادی هستند که به زیر خط فقر رفته اند.” [۲]

[۱] از فانتاسم رهبری گذشته، وزیر بهداشت دیگه جای خدا نشسته !!!
https://freudianassociation.org/?p=42321

[۲] افسون مار واتیکانی دقیقاً همین است که وانمود کنی کاملاً عادی است که از عمر فقرا بردارند و روی عمر اغنیا بگذارند!
https://freudianassociation.org/?p=37821


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=43160

  تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۷، ساعت: 14:46