چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:پشت «نقاب» انستیتو! روانکاوی!! تهران: مرکز مشاوره مرادی-مینا با مجوز از بهزیستی!!!، خاله بازی در IPA وطنی شماره ۲، روانکاوی در انجمن فرویدی، زباله گردی مهرداد افتخار و«هم آوا»یان

مرکز مشاوره، مرکز مشاوره، مرکز مشاوره!

سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵

م.ن:
مراکز مشاوره ای که پاشون رو از گلیمشون درازتر کردند و متولی غافل به منازعات درون سازمانی مشغول. مرکز مشاوره انستیتو روانکاوی مرادی، مرکز مشاوره سیاوشان مجتهدی و اکنون مرکز مشاوره هم آوای نهاله مشتاق!!!!!
اما نگران نباشید در عوض روانکاوی متولی دارد که پای هر متجاوزی را قاطعانه قطع خواهد کرد.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=28139

  تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۵، ساعت: 12:27