پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:امیر عباس کشاورز – شبنم نوحه سرا – وحید شریعت -مهدی صابری-صابران، روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه

«مسائل اساسی» روانپزشکان

چهارشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

دیدگاه خانم زهرا محمودی درباره «مافیای روان»

دکتر احمد جلیلی در هشدارهای خود درباره عواقب خطرناک سریال «درحاشیه» تاکید کرده است:
“خنداندن مردم از طریق راههای متعددی امکان پذیربوده و به شکل منطقی کار خوبی هم است اما نباید مسائل اساسی را این چنین به سخره گرفت.”
منظور رئیس انجمن روانپزشکان از مسائل اساسی چیست؟ منطقی است که باید بررسی مدرک تحصیلی صنعتی جزء موضوعات اساسی انجمن روانپزشکان باشد. اما حمایت انجمن روانپزشکان از صنعتی کاملا روشن می کند که پاسخ به پرسش «آقای دکتر(!)صنعتی دانشکده روانپزشکان دانشگاه انگلستان کجاست؟!» اصلا مهم نیست و ارزش بررسی را ندارد. چون جلیلی می گوید به ضرر جامعه است!!
پس مسائل اساسی انجمن شامل چه مواردی می تواند باشد؟ شاید مسئله اساسی و منطقی که کار خوبی هم برای انجمن روانپزشکان هست از بین بردن پرونده دکتر میترا کدیور در بیمارستان ایران باشد که شریعت ریاست بیمارستان را به عهده دارد.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=10087

  تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت: ۱۴:۰۸