جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:امیر عباس کشاورز – شبنم نوحه سرا – وحید شریعت -مهدی صابری-صابران، روانکاوی در انجمن فرویدی، کامران منش طرار، وزارت بهداشت

مشهور کردن طرار منش (نا)کامران در ارکان وزارت بهداشت

یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵

روابط عمومی انجمن فرویدی:
طی سه روز شنبه ۱۹ تیر، یکشنبه ۲۰ تیر و دوشنبه ۲۱ تیرماه ۱۳۹۵ لینک «بخش کامران منش طرار» برای افراد و نهادهای زیر ارسال شد:
۱۳ معاونت محترم وزارت بهداشت،
۴۴ معاونت محترم درمان دانشگاههای علوم پزشکی کشور،
۴۲ تن از روسای محترم دانشگاههای علوم پزشکی کشور،
۳۵ تن از اعضای محترم هیئت علمی روانپزشکی و روانشناسی دانشگاهها،
۵۸۴ تن از روانپزشکان محترم.
این ایمیل برای وزیر بهداشت، محمد صنعتی، سید احمد جلیلی، سید وحید شریعت، شبنم نوحه سرا، امیرعباس کشاورز، افشین اعتضادی، مهدی صابری و معاونت درمان دانشگاه شهید بهشتی سی سی شده است.
ضمنا ایمیلها توسط اعضای انجمن با همان سی سی، برای ۱۱۲ نفر از خبرنگاران نیز فوروارد شده است.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=25096

  تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۳۹۵، ساعت: 10:52