پنج شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

مصاحبه بسیار زیبای خانم توموکو شیمویاما (پرستو شادپیام) ایران‌شناس ژاپنی با CHN

سه شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۴

خدیجه فدائی:

 
از خواندن مصاحبه بسیار زیبای خانم توموکو شیمویاما(پرستو شادپیام) ایران‌شناس ژاپنی با CHN بسیار لذت بردم بخصوص از این نکته بسیار ظریف که این مصاحبه در سایت خبرگزاری میراث فرهنگی تحت عنوان«ایران‌ستیزی علم ایران‌شناسی را به محاق برده است» چاپ شده و در سایت انجمن فرویدی این عنوان را گرفته«ایران‌شناس ژاپنی: اگر برخی مسئولین نمی‌توانند وظیفه خود را درست ادا کنند مسئولیت‌ها و مدیریت‌هایشان را به امثال من بدهند» که در واقع وضعیتی را که این ایران شناس ژاپنی توصیف کرده به بهترین نحو ممکن «تعبیر» کرده و جالب است که این عنوان قسمتی از گفته های خود این خانم است. و مثل همه «تعبیر»هایی که در روانکاوی انجام می شود چیزی را در وجود آدم دچار یک زیر و رویی اساسی می کند و از شکایت بیرون به منشا آن در درون می رساند. مثل هر سمپتومی که یک نمای بیرونی و یک حقیقتی را در درون، در بر دارد. در قسمتی از گفته های این ایرانشناس آمده:
«اگرچه مدیریت ضعیف و گاه غلط در ایران مورد انتقاد است ولی توجیه مردم که می گویند ماهی از سر فاسد می شود اشتباه محض و نابالغانه و فرافکنی است چون اگر ماهی فاسد شود دیگر قابل استفاده نیست و چه فرق می کند از سر فاسد شده باشد یا از دمش؟ بنابراین می‌بینیم که همه مشکلات به خودمان برمی‌گردد و تنها راه چاره بازگشت به هویت و اخلاقیات اصیل و فرهنگ پربار خویش است و گرنه نابودی و یا مستحیل شدن در راه است.»*
 
عنوانی که در سایت انجمن فرویدی به این مطلب داده شده این نکته را به ذهن متبادر می کند؛ این گفته دقیقا هم درست و به جاست و بر گرفته از فرهنگ غنی ایرانی و بیتی بسیار زیبا از مثنوی مولوی است.
نفس اول راند بر نفس دوم ماهی از سر گنده گردد نی زدم

بله عیب کار همین جاست مدیریتهای غلط و به کار گماردنهای نادرست که همانطور که خانم توموکو شیمویاما می گوید «سودجویی و پول پرستی و رانت خواری (ویژه خواری) و ریاکاری و مصرف گرایی و دلار زدگی و انحصار طلبی و …»** علت آن است. نه این که ایرانیها قادر به مدیریت نیستند و نه این که افراد شایسته مدیریت نداشته باشند بلکه اگر آنها را دولتمردان درست به کار گیرند.
سر است که بدنه را مدیریت می کند و اگر ما درست «مدیریت» نکنیم دیگران برای ما «مهندسی» می کنند.

 

 

* منبع: خبرگزاری میراث فرهنگی
http://www.chn.ir/NSite/FullStory/News/?Id=108751&Serv=13&SGr=49
** همان منبع


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=17395

  تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۴، ساعت: ۲۲:۳۰