سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:«خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی، روانکاوی در انجمن فرویدی

مطالبه ی عدالتخانه دلیل همه انقلاب های ایران

 

سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷

زهرا ن.:
«خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی* همه اش این را به ذهنم می آورد که چقدر دردناک است که پس از یک قرن هنوز به عدالت دست نیافته ایم و همچنان در پی عدالتخانه ایم.**

* «خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی

https://freudianassociation.org/%d8%ae%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b4%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%82/

** سرآغاز انقلاب مشروطه درخواست برای عدالتخانه بود!

https://freudianassociation.org/?p=26790

 

سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷

زهرا ن.:
این «خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی* آیا جز خالی و پوچ کردن واژه عدالت کارکرد دیگری دارد؟!!!
این روزها علاوه بر همه چیزهایی که آدم را دلخون می کند، این لگدمال شدن و نابودی «کلمات سحرآمیز»** مرا دیوانه می کند!

*
«خنداننده شو»ی مبارزه با اخلالگران اقتصادی توسط بازپرس حسینی
https://freudianassociation.org/%d8%ae%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b4%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%82/

** اشاره به جمله ای از فروید در پیشگفتار سخنرانی‌های آشنایی با روانکاوی: «واژه‌ها ذاتاً سحرآمیزند و تا امروز عمده نیروی سحرآمیز باستانی‌شان را حفظ کرده‌اند»*.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=42160

  تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۷، ساعت: ۱۳:۲۴