دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادسرای جرایم پزشکی، روانکاوی در انجمن فرویدی

مطالبه

یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

مرجان م.:
هر چه به «ساخت و ساز» هایی که در دادسرای جرایم پزشکی انجام داده اند فکر می کنم این جمله از اوستا به ذهنم می رسد:« راه در جهان یکی است و آن راستی است.» فکر می کنم این همان چیزی است که در ذهنم از «قانون» هست؛ قانونی که انتظار دارم پشت تمام رنگهای سفیدی که بر دیوار دادسرای جرایم پزشکی پاشیده اند، بتواند سیاهی دروغ را ببیند. به این امید شکایت کرده ام، به این امید ایستاده ام، به این امید هنوز راه دادگاه را می روم و می آیم. این «مطالبه» من است از دستگاه قضایی کشورم.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=36448

  تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۶، ساعت: ۱۸:۱۸