یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تاریخچه، تجمع ۲۴ ساعته انجمن فرویدی در وزارت بهداشت، درمان و غیره، روانکاوی در انجمن فرویدی، وزیر مستعفی بهداشت

مطلع کردن نمایندگان محترم ملت از موضوع رانت‌های باباجان وزیر/ بخش اول

یکشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۴

اطلاعیه خانم افروز رخشا:

 
امروز یک شنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۴ لینک مطالب
۱. متن شکایت انجمن فرویدی به وزارت بهداشت از برگزاری دو کنگره غیرقانونی توسط افراد بدون صلاحیت برای سوء استفاده از نام روانکاوی،
۲. پاسخ مفتضحانه وزارت بهداشت، درمان و غیره که تجمع ۲۴ ساعته انجمن فرویدی را در آن وزارتخانه در پی داشت
[آخرین مهلت انجمن به وزیر قبل از شکایت بردن به دو قوه مقننه و قضائیه]
،
۳. پاسخ غیر مستقیم وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران به شخص دکتر میترا کدیور رئیس انجمن فرویدی در همان بیمارستان روانپزشکی ای که او را در آن به زور بستری کرده بودند!!!
[«سمبولیسم رویاها»! یا سمبولیسمی از نوع دیگر؟]
،
۴. پاسخ «غیرمستقیم» دکتر میترا کدیور به وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران
(در روز هفتم محرم)
[سمبولیسم یک روانکاو برخاسته از تمدنی ده هزار ساله]
،
۵. سخنرانی دکتر میترا کدیور در سی و هشتمین کنگره اکول لکان (اکول فرویدی پاریس) در نوامبر ۲۰۰۹ که کف زدن ایستاده بیش از ۲۵۰۰ شرکت کننده را در پی داشت
[«تاریخچه» رفتار وزارت بهداشت با دکتر میترا کدیور]

برای ۳۰ تن از نمایندگان محترم ملت ارسال شد. همچنین این ایمیل برای وزیر محترم بهداشت و معاون گرامیش سی سی شده و سپس برای کل هیئت محترم دولت فوروارد شده است.

 

۱. حسین آذین
۲. منصور آرامی
۳. احمد آریایی نژاد
۴. رضا آشتیانی عراقی
۵. محمد آشوری تازیانی
۶. محمدحسن آصفری
۷. مرتضی آقاتهرانی
۸. علی اکبر آقایی مغانجویی
۹. فاطمه آلیا
۱۰. ابوالفضل ابوترابی
۱۱. سیدمحمدحسن ابوترابی فرد
۱۲. علی محمد احمدی
۱۳. موسی احمدی
۱۴. نبی اله احمدی
۱۵. وحید احمدی
۱۶. قاسم احمدی لاشکی
۱۷. اسفندیار اختیاری کسنویه یزد
۱۸. نیره اخوان بیطرف
۱۹. محمدسعید اربابی
۲۰. علی اردشیر لاریجانی
۲۱‍. غلامرضا اسدالهی
۲۲. یونس اسدی
۲۳. محمدعلی اسفنانی
۲۴. محمد اسماعیل نیا
۲۵. محمد اسماعیلی
۲۶. لاله افتخاری
۲۷. مصطفی افضلی فرد
۲۸. عیسی امامی
۲۹. احمد امیرآبادی فراهانی
۳۰. حسین امیری خامکانی


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=18164

  تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۴، ساعت: ۲۳:۱۲