سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، کامران منش طرار، وزیر مستعفی بهداشت

معاشرت با افرادی چون محمد صنعتی، فقر فرهنگی،… آدم را در چه لجنزاری فرو می برد

شنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۵

زهرا م:
در روانشناسی دزدی به علل و انگیزه های روانی – عاطفی(ناکامی، حسادت،..) و علل اجتماعی – اقتصادی (فقر مادی، فقر فرهنگی، معاشرت با دوستان ناباب و بیکاری واعتیاد …) اشاره می کنند. دزدی در کودکان دبستانی و نوجوانان امری شایع است، اما دزدی یک مقام دانشگاهی؛معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، کامران منش تعجب را برمی انگیزد. معاشرت با افرادی چون محمد صنعتی، فقر فرهنگی،… آدم را در چه لجنزاری فرو می برد. فقر فرهنگی باعث می شود تا معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یک مامور نیروی انتظامی رابه همراه دو نوچه اجیر کند و بخواهد یک NGO یی را پلمپ کند که در حوزه فرهنگ فعالیت می کند. با دزدی او دیگر بیکار نمی ماند و از فقر مادی نجات می یابد.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=23299

  تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۵، ساعت: 22:08