جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:اعدام قهرمان کشتی نوید افکاری، اعدام های غیر فقهی و غیر شرعی، دیگر نمی توان دم فرو بست، روانکاوی در انجمن فرویدی، روانکاوی در رسانه‌ها و در جامعه

مقاومت… از فلسطین تا برادران افکاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خیابان تریبون زندانی سیاسی
گرافیتی برای براداران افکاری
دو برادر #  نوید_افکاری
# حبیب افکاری و #  نوید_افکاری هنوز در زندانند .
جمهوری اسلامی جان نوید را گرفت و به شکل بربرمنشانه ای، دو برادر دیگر را در زندان نگه داشته است.
اعتراض مان را به هر شیوه ممکن به این ظلم بزرگ ابراز داریم و نگذاریم رژیم با فرزندان این سرزمین به این شیوه رفتار کند.

 

منبع:‌ @SocialistL


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=55415

  تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت: ۲۰:۳۷