پنج شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:الیزابت رودینسکو و باند رجالگان اش، روانکاوی در انجمن فرویدی، سور مقصور کاسبان روان

ملاقات با یک روانکاو برای دژخیمان باید خیلی عذاب آور باشد

پنجشنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۶

سوری:
MITRA

https://freudianassociation.org/?p=35802

کاش خورخه لئون در اپرا فیلمش صحنه هایی از زمانی که دکتر کدیور در مقابل کشاورز خیلی اخلاقی!! نشسته و با نگاهش کشاورز را ویران کرده، داشته باشد. خیلی دیدنی است حالت این مردکی که جنون قدرت دارد!
ملاقات با یک روانکاو برای دژخیمان باید خیلی عذاب آور باشد.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=36776

  تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ساعت: ۱۱:۴۲