سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

ممنون که هستید

پنج شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۵

زهره ی.:

با وجود تمام سختی ها و مرارت ها ،

سرکار خانم دکتر میترا کدیور و اعضای محترم انجمن

فرویدی ممنون که هستید.

چون همیشه پایدار باشید و استوار …


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24197

  تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۶:۲۹