سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی

من با صدای بلند اعلام می کنم که یک مختل کننده «نظم عمومی» دادسرای تحت اختیار شما هستم!

یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵

مهین:
جناب آقای دادستان محترم دادسرای جرایم پزشکی!
جناب آقای بازپرس؛
اگر منظور شما از «اخلال در نظم عمومی» سوال کردن از مدرک نداشته صنعتی است!
اگر منظور شما از «اخلال در نظم عمومی»اعتراض کردن به احکام بازرسی غیرقانونی است!
اگر منظور شما از «اخلال در نظم عمومی» تبعیت از احضار به دادسرا بدون دریافت ابلاغ احضاریه قانونی است!
اگر منظور شما از «اخلال در نظم عمومی» تاکید ما بر اجرای حقوق شهروندی است!
اگر منظور شما از «اخلال در نظم عمومی» اعتراض کردن به صدور احضاریه با اتهامات مرتکب نشده، برای افرادی است که به خواسته های غیرقانونی شما تن نمی دهند!
اگر منظور شما از از «اخلال در نظم عمومی» سکوت نکردن در مقابل ضرب و شتم با باتوم و شوکر و بازداشت غیرقانونی است!
و اگر منظور شما از «اخلال در نظم عمومی» تبعیت نکردن از دستورات غیرقانونی افرادی است که از «حقوق» ارتزاق می کنند و «حق» را زیر پا می گذارند!
بله! من با صدای بلند اعلام می کنم که یک مختل کننده «نظم عمومی» دادسرای تحت اختیار شما هستم!
اما! ظاهرا فراموش کرده اید که در واقع این شمایید که «اخلال در نظم عمومی» یک «جمهوری» با شعارهای «اسلامی» کرده اید!
هیهات من الذله! هیهات من الذله!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=24825

  تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۵:۲۶