جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، سور مقصور کاسبان روان

من بیرون از جلسه با این خانم ارتباط داشتم!!!!

یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

زهره . ی:
به خاطر دارم سر یکی از کلاس های دوره کارشناسی ( آسیب شناسی روانی ) استادی داشتیم که در طول ترم این جمله را چند بار برایمان تکرار کرد ؛” شما فقط در جلسه مشاوره ، مشاور و روانشناس هستید ، نه در بیرون از جلسه”
به گفته خودشان منظور این بود که بیرون از جلسه مشاوره روانشناس بازی در نیاورید هر کس از دوستان و آشنایان را دیدید برنامه تشخیص و نسخه پیچیدن نداشته باشید چون ممکن است به آن فرد صدمه بزنید!!
جالب است عین این جمله را از کسی شنیدم که به خاطر ارتباط برقرار کردن با مراجع ، خارج از ضوابط مرکز مشاوره از آن مرکزاخراج شده بود !! استدلال این شخص این بود که استادم بهمون گفته شما فقط در جلسه مشاوره روانشناس هستید نه بیرون از آن !!! پس کار من اشتباه نبوده و من بیرون از جلسه با این خانم ارتباط داشتم!!!!
به گمانم بسیاری از جملات اساتید محترم به گونه ای دیگر برداشت شده است که حال و روز حوزه روان به این نابسامانی است.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=35369

  تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۶، ساعت: ۰۸:۱۳