جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی

من همیشه از خودم می پرسیدم دیکتاتوری پرولتاریا یعنی چی؟؟؟

شنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۵

افروز ر.:

شگفت آور است!!! امروز دوم بهمن ماه ۹۵ است و حادثه پلاسکو در ۳۰ دی ماه اتفاق افتاده. یک سری به سایت بنیاد مستضعفان، “مالک” ساختمان پلاسکو زدم.
http://www.irmf.ir/
دریغ از یک خبرِ حتی یک خطی از این فاجعه!
۳ تیتر آخرِ اخبار این سایت:
تقدیر مجری طرح محوری گندم از نقش موثر شرکت “پیوند خاوران” در خراسان جنوبی
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۵
http://mfnews.ir/fa/news/9983/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C

دیدار مدیر عامل هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان از شرکت پرسپولیس
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۵
http://mfnews.ir/fa/news/9982/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%87%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3

بهره برداری از ۱۷ پروژه کشاورزی و دامپروری در بنیاد مستضعفان تا پایان سال ۹۵
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۵
http://mfnews.ir/fa/news/9981/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-17-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-95


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=32747

  تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۵، ساعت: ۱۶:۱۲