یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

من که می دونم شما برید بیرون همه تون از من شکایت می کنید

دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۵

راحله ع.:
روز چهارشنبه ۲۶ خرداد ۹۵؛ وقتی اتهامات رو توی برگه دیدم به بازپرس گفتم من هیچ کدام اینها را قبول ندارم. ما هیچ کدام از این کارها را انجام ندادیم. گفت بنویس هرچی که می گی رو.
بعد در ادامه گفت [خیلی هم اون روز آشفته بود از اینکه کار ما تموم نمی شد و اون از دست ما راحت نمی شد، خیلی دلش می خواست ما روی دست اون نمی موندیم]: من که می دونم شما برید بیرون همه تون از من شکایت می کنید؛ بنویسید هرچی می خواهید!!!

یعنی خودش هم می دونست که چه کاری کرده!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=23854

  تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۴:۲۷