پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:روانکاوی در انجمن فرویدی، وزارت بهداشت

موضوع فقط «پول به جیب زدن» نیست موضوع Psychops است

دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶

نرگس م:
خدا را شکر می کنم برای حضور همان یک روانکاو واقعی دکتر میترا کدیور، که طبق ضوابط جهانی روانکاوی در کشورم وجود دارد. اما چه فایده؟!
ایشان به جرم برملا کردن روانکاوان غیر واقعی و کسانی که از روانکاوی سوء استفاده می کنند و آلام مردم را دستمایه پول به جیب زدن می کنند که متاسفانه این ظاهراً روانکاو ها دربین برخی مسئولین ذیربط آمد و شدی دارند و این روانکاو واقعی باید زندانی بکشد، تلاش کند که دفتر کار روانکاوی اش بسته نشود و …
بله، اما چه فایده؟! من و من هایی مثل من با وجودیکه این روانکاو برجسته در کشورم وجود دارد که جزو معدود روانکاوانی است که اجازه تربیت روانکاو دارند، یا باید کوله بار سفر به ممالکی ببندیم که دارای روانکاو واقعی هستند! یا اینکه با آلام خود سر کنیم! و یا اینکه پیش همان روانکاو خود خوانده ها برویم!!!!!!
حقوق شهروندی ما چه می شود؟! به کجا درخواستمان را ببریم که بتوانیم ازمحضر روانکاو کشورمان استفاده نمایم؟!


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=39374

  تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۶، ساعت: ۱۲:۴۵