چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:تجمع ۲۴ ساعته انجمن فرویدی در وزارت بهداشت، درمان و غیره، روانکاوی در انجمن فرویدی، سؤالات در مورد مدرک تحصیلی دکتر محمد صنعتی، وزیر مستعفی بهداشت

«موهبت»هائی به نام «جنگ» و «محرومیت»

شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۴

سحر ر:

 
داشتم فکر می کردم چرا این آقای هاشم زهی از مردم “منطقه محروم نهبندان و سربیشه” برای منافع خودش خرج می کنه؟ نمی دونم چه ربطی داره ولی یاد صنعتی افتادم و یاد زمان جنگ.
اینکه در جنگ بودن ایران، برای صنعتی موهبتی بود تا از اون شلوغ پلوغی ها استفاده کنه و خودش رو بالا بکشه.
نماینده منطقه محروم بودن هم این حسن رو داره که به نام “محرومیت” آدم برای “خودش” نه کسانی که واقعا محروم هستند جاه و مقامی به بار بیاره.
پس چه دلیلی داره که اون منطقه محروم برای ابد محروم نمونه؟!
این نقطه اشتراک با صنعتی بود!

 

۱- شما دکتر هاشمی تدارکات چی ویژه نهبندان را می شناسید؟
https://freudianassociation.org/%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86/


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=15586

  تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۴، ساعت: ۱۹:۲۲