پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:دادستان ذبیح زاده، روانکاوی در انجمن فرویدی

مگر کارگران را بدون حکم شلاق زدند؟!/ چشمتان روز بد نبیند چقدر حال «حکم» بد شد!

سه شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۵

الهام.ف:
وقتی ذبیح زاده می گفت: «من حکمم»، «من هر کجا که باشم حکمم». «من عین حکم هستم» و«نیازی به حکم نیست، هر کجا که من باشم» «چون دادستان هستم».
من به او گفتم خوب خودتان را از اول معرفی می کردید که ما بدانیم شما دادستان هستید ولی حکم هم می تواند اشتباه باشد مگر کارگران را بدون حکم شلاق زدند؟!

چشمتان روز بد نبیند چقدر حالش بد شد گفت: حرف نزن، حرف نزن، به تو چه مربوط است؟ تو بنویس( منظورش برگه بازجویی بود)، به کاری که به تو مربوط نیست دخالت نکن… و دیگر رویش را برگرداند.


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=23909

  تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۵، ساعت: ۱۵:۱۴