پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

بخش ها

آرشیو ماهیانه


دسته ها:باز نشر

«می تونی ببریش ؟ از پسش برمیایی؟ ما که از پسشون بر نیومدیم…»

پنج شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۵

سمیه ر.:
یکی از اعضایی که پدرش براش سند آورده بود که به قید کفالت آزاد بشه داشت همراه پدرش از در بیون می اومد که بازپرس خطاب به پدر اون عضو گفت: “می تونی ببریش؟ ” !!!!!!
پرسیدم: “یعنی چی می تونی ببریش؟”

فریادها بود که بازپرس کشید که یعنی چی که می پرسی؟!
ترسیدم راستش اون موقع. اون هم همین رو خواست. ولی می خواست تا آخر بترسم.

جمله اش رو هربار که مرور می کنم اینطور یادم میاد: “می تونی ببریش ؟ از پسش برمیایی؟ ما که از پسشون بر نیومدیم…”


پیوند کوتاه به این مطلب:

https://freudianassociation.org/?p=46759

  تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۷، ساعت: ۰۹:۳۶